PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG TH&THCS BÌNH MINH
QUẢN LÍ CÁC LOẠI VĂN BẢN

 
 
STTTrích yếu nội dungNgàyTải về
1 Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Ban hành Điều lệ Trường tiểu học 02/10/2020 [HyperLink19]
2 Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 về Ban hành quy định đánh giá học sinh tiểu học theo chương trình GDPT mới. 02/10/2020 [HyperLink19]
3 Kế hoạch tuyển sinh lớp 1 năm học 2020 - 2021 của trường TH&THCS Bình Minh 13/07/2020 [HyperLink19]
4 Chương trình giáo dục phổ thông mới - tổng thể 26/06/2020 [HyperLink19]
5 Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT - Ban hành chương trình giáo dục phổ thông mới 26/06/2020 [HyperLink19]
6 Kế hoạch tổ chức kiểm tra định kì cuối năm học 2017 - 2018 03/05/2018 [HyperLink19]
7 Hướng dẫn kiểm tra định kì và chuẩn bị tổng kết cuối năm học 2017 - 2018 03/05/2018 [HyperLink19]
8 Hưỡng dẫn kiểm tra cuối học kì I - năm học 2014 - 2015 18/12/2014 [HyperLink19]
9 Kế hoạch tổ chức thi Olympic Tiếng Anh tiểu học trên mạng Internet cấp trường Năm học 2014 - 2015 03/12/2014 [HyperLink19]
10 QD 4231 Ban hanh The le IOE 19/11/2014 [HyperLink19]
11 Hướng dẫn tổ chức thi Olympic tiếng Anh trên Internet và Olympic "Tài năng tiếng Anh"dành cho học sinh phổ thông năm học 2014-2015 19/11/2014 [HyperLink19]
12 Chi thi 5105 ve chan chinh day them, hoc them 19/11/2014 [HyperLink19]
13 Kết quả giải bóng đá học sinh Tiểu học 19/11/2014 [HyperLink19]
14 Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2014 - 2015 13/10/2014 [HyperLink19]
15 THÔNG TƯ 30/2014/TT-BGD&ĐT Ban hành Quy định đánh giá học sinh tiểu học 12/09/2014 [HyperLink19]
16 Kế hoạch thực hiện phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực" năm học 2013 - 2014 24/04/2014 [HyperLink19]
17 Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2013 - 2014 24/04/2014 [HyperLink19]