PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG TH&THCS BÌNH MINH
QUẢN LÍ CÔNG VĂN ĐI

 
 
STTTrích yếu nội dungNgàyTải về
1 KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI HOÀNG TH? [HyperLink19]
2 KẾ HOẠCH HỘI GIẢNG HOÀNG TH? [HyperLink19]
3 Báo cáo công tác chuyên môn Hoàng Th? [HyperLink19]
4 Báo cáo chuyên môn tháng 9-2008 Hoàng Th? [HyperLink19]