PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG TH&THCS BÌNH MINH
QUẢN LÍ ĐỀ THI, CHUYÊN ĐỀ

 
 
STTTrích yếu nội dungNgười đưa lênTải về
1 Đề ôn luyện Toán - Tiếng việt lớp 5 theo đối tượng HS (Đề số 6) Nhữ Thị Làn [HyperLink19]
2 Đề ôn luyện Toán - Tiếng việt lớp 5 theo đối tượng HS (Đề số 5) Nhữ Thị Làn [HyperLink19]
3 Đề ôn tập cho học sinh lớp 1 trong thời gian nghỉ phòng chống dịch COVID-19 Phạm Văn Du [HyperLink19]
4 Đề ôn tập cho học sinh lớp 1 trong thời gian nghỉ phòng chống dịch COVID-19 Phạm Văn Du [HyperLink19]
5 Đề ôn tập cho học sinh lớp 2 trong thời gian nghỉ phòng chống dịch COVID-19 Phạm Văn Du [HyperLink19]
6 Đề ôn tập cho học sinh lớp 3 trong thời gian nghỉ phòng chống dịch COVID-19 Phạm Văn Du [HyperLink19]
7 Đề ôn tập cho học sinh lớp 3 trong thời gian nghỉ phòng chống dịch COVID-19 Phạm Văn Du [HyperLink19]
8 Đề ôn luyện Toán - Tiếng việt lớp 5 (đề số 4) Nhữ Thị Làn [HyperLink19]
9 Đề ôn luyện Toán - Tiếng việt lớp 5 (3) Nhữ Thị Làn [HyperLink19]
10 Đề ôn luyện Toán - Tiếng việt lớp 5 (Đề số 2) Nhữ Thị Làn [HyperLink19]
11 Đề ôn luyện Toán - Tiếng việt lớp 5 (Đề số 1) Nhữ Thị Làn [HyperLink19]
12 Đề ôn tập cho học sinh lớp 3 trong thời gian nghỉ phòng chống dịch COVID-19 Phạm Văn Du [HyperLink19]
13 Đề ôn tập cho học sinh lớp 3 trong thời gian nghỉ phòng chống dịch COVID-19 Phạm Văn Du [HyperLink19]
14 Đề ôn tập cho học sinh lớp 2 trong thời gian nghỉ phòng chống dịch COVID-19 Phạm Văn Du [HyperLink19]
15 Đề ôn tập cho học sinh lớp 3 trong thời gian nghỉ phòng chống dịch COVID-19 Phạm Văn Du [HyperLink19]
16 Đề ôn tập cho học sinh lớp 3 trong thời gian nghỉ phòng chống dịch COVID-19 Phạm Văn Du [HyperLink19]
17 Đề ôn tập cho học sinh lớp 2 trong thời gian nghỉ phòng chống dịch COVID-19 Phạm Văn Du [HyperLink19]
18 Đề ôn tập cho học sinh lớp 2 trong thời gian nghỉ phòng chống dịch COVID-19 Phạm Văn Du [HyperLink19]
19 Đề ôn tập cho học sinh lớp 1 trong thời gian nghỉ phòng chống dịch COVID-19 Phạm Văn Du [HyperLink19]
20 Đề ôn tập cho học sinh lớp 2 trong thời gian nghỉ phòng chống dịch COVID-19 Phạm Văn Du [HyperLink19]
12