PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG TH&THCS BÌNH MINH
QUẢN LÍ CÁC LOẠI KẾ HOẠCH

 
 
STTTrích yếu nội dungNgàyTải về
1 Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2013 - 2014 24/04/2014 [HyperLink19]
2 Kế hoạch thực hiện phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực" năm học 2013 - 2014 24/04/2014 [HyperLink19]
3 Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2014 - 2015 13/10/2014 [HyperLink19]