PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG TH&THCS BÌNH MINH
 
LỊCH HỘI ĐỒNG NHÀ TRƯỜNG

Năm học :  Tuần :
Lịch hội đồng Lịch chuyên môn
Tuần : 08 Năm học : 2020 - 2021
Thứ hai : 19/10/2020

- Chào cờ: Triển khai công tác tuần; rèn KNS; giáo dục ATGT theo chủ đề tháng 10 (đ/c Thuyết thực hiện);

- Các đ/c tổ trưởng chuyên môn nhập hoàn thành kết quả HG đợt I trên email trực tuyến;

- Các đ/c dự thi GVG cấp huyện hoàn thành báo cáo biện pháp nâng cao chất lượng giảng dạy.

Tuần : 08 Năm học : 2020 - 2021
Thứ ba : 20/10/2020

- Các đ/c GVBM khối THCS tăng cường kiểm tra, vào điểm thường xuyên trên website;

- Đ/c PHT chỉ đạo các đ/c quản lý tổ xây dựng đề kiểm tra giữa HK I môn Toán, Tiếng Việt cho khối 4, 5.

Tuần : 08 Năm học : 2020 - 2021
Thứ tư : 21/10/2020

- 7h30’: Đ/c Tiến dự ĐH khuyến học huyện Bình Giang;

- Đ/c PHT tổng hợp kết quả HG, thi GVG đợt 1 báo cáo về Phòng GD&ĐT;

- BGH, tổ trưởng, tổ phó kiểm tra toàn bộ hồ sơ, giáo án của giáo viên (đề nghị các đ/c nộp hồ sơ, giáo án về văn phòng tổ từ 7 giờ);

- 14h: Đ/c Tiến họp về công tác dạy nghề tại Trung tâm GDNN-GDTX huyện.

Tuần : 08 Năm học : 2020 - 2021
Thứ năm : 22/10/2020

- Các đ/c PHT, TTCM hoàn thiện hồ sơ thi GVG cấp trường;

- Đ/c Tiến, Dịu hoàn thành hồ sơ đăng ký thi đua đầu năm nộp Phòng GD&ĐT;

- 13h30': Các đ/c Tiến, Hùng, Đại, V.Hiền tập huấn tại Phòng GD&ĐT.

Tuần : 08 Năm học : 2020 - 2021
Thứ sáu : 23/10/2020

- Quản lý trường, tổ kí giáo án của giáo viên;

- 8 giờ: Họp BGH, kế toán, thủ quỹ với Ban đại diện CMHS trường;

- Tiết SH khối TH: Đánh giá và triển khai các hoạt động tuần; rèn ý thức thực hiện các nội quy, ý thức học tập; rèn KNS;

- Các đ/c GV khối TH đăng ký kế hoạch dạy học tuần 8 trên Smas.

- Nộp báo cáo tháng 10/2020 về Phòng GD&ĐT;

- BGH kiểm tra lịch báo giảng (kế hoạch dạy học) từ tuần 1 đến tuần 7 (bản in) của các đ/c GV (đề nghị các đ/c nộp về từ 7h, khối THCS nộp về HT, khối TH nộp về PHT).

Tuần : 08 Năm học : 2020 - 2021
Thứ bẩy : 24/10/2020

- Tiết SH khối THCS: Đánh giá và triển khai các hoạt động tuần; rèn ý thức thực hiện các nội quy, ý thức học tập; rèn KNS;

- Đ/c Huệ chuẩn bị hồ sơ của các đ/c thi GVG cấp huyện (Dịu, Thoa, Thanh, Nhâm) để nộp Phòng GD&ĐT;

- Các đ/c GVBM khối THCS đăng ký giảng dạy tuần 8 trên Smas.