PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG TH&THCS BÌNH MINH
DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT THÀNH TÍCH XUẤT SẮC
 
 
   Vũ Khánh Hiền
   Sinh ngày: 01/11/2008  
   Lớp: 5B
   Chỗ ở: Tân Hồng - Bình Giang - HD
   Thành tích:      Giải KK tiếng anh internet cấp huyện; Giải KK toán internet cấp huyện
   Năm học: 2018 - 2019
   Mai Thùy Linh
   Sinh ngày: 06/12/2008  
   Lớp: 5B
   Chỗ ở: Mĩ Trạch - Bình Minh - Bình Giang - HD
   Thành tích:    Giải tiếng anh internet cấp huyện
   Năm học: 2018 - 2019
   Vũ Đình Trung Anh
   Sinh ngày: 11/11/2008  
   Lớp: 5C
   Chỗ ở: Nhuận Tây - BM - BG - HD
   Thành tích:      Giải KK toán internet cấp huyện
   Năm học: 2018 - 2019
   Vũ Khánh Hiền
   Sinh ngày: 01/11/2008  
   Lớp: 4B
   Chỗ ở: Tân Hồng - Bình Giang - HD
   Thành tích:      Giải KK tiếng anh internet cấp huyện; Giải KK toán internet cấp huyện
   Năm học: 2017 - 2018
   Mai Thùy Linh
   Sinh ngày: 06/12/2008  
   Lớp: 4B
   Chỗ ở: Mĩ Trạch - Bình Minh - Bình Giang - HD
   Thành tích:    Giải tiếng anh internet cấp huyện
   Năm học: 2017 - 2018
   Vũ Đỗ Việt Tú
   Sinh ngày: 22/12/2008  
   Lớp: 4B
   Chỗ ở: Thái Học - Bình Giang - HD
   Thành tích:      Giải KK tiếng anh internet cấp huyện; giải KK toán internet cấp huyện
   Năm học: 2017 - 2018
   Vũ Đình Trung Anh
   Sinh ngày: 11/11/2008  
   Lớp: 4C
   Chỗ ở: Nhuận Tây - Bình Minh - Bình Giang - HD
   Thành tích:      Giải KK toán internet cấp huyện
   Năm học: 2017 - 2018
   Vũ Đức Anh
   Sinh ngày: 07/02/2007  
   Lớp: 5A
   Chỗ ở: Thái Học - Bình Giang - HD
   Thành tích:      Giải KK tiếng anh internet cấp huyện; Giải ba toán internet cấp huyện
   Năm học: 2017 - 2018
   Vũ Thùy Dương
   Sinh ngày: 02/01/2007  
   Lớp: 5A
   Chỗ ở: Nhuận Đông - Bình Minh - Bình Giang - HD
   Thành tích:      Giải ba tiếng anh cấp huyện
   Năm học: 2017 - 2018
   Vũ Đan Khánh
   Sinh ngày: 01/02/2007  
   Lớp: 5A
   Chỗ ở: Quang Tiền - Bình Minh - Bình Giang - HD
   Thành tích:     Đạt giải khuyến khích thi violympic tiếng anh cấp huyện
   Năm học: 2017 - 2018
123456789