PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG TH&THCS BÌNH MINH
 MÀN HÌNH TRA CỨU THÔNG TIN ẤN PHẨM THEO TÊN TÁC PHẨM
Nhập  tên ấn phẩm để tìm kiếm (Ví dụ nhập từ toán 7)
Từ khóa 1 :   Từ khóa 2 :   Từ khóa 3 :
 
Xem chi tiếtTên ấn phẩmHọ và tên tác giảChủng loạiAi đã mượn ?
SNV-01211 Công nghệ 3 - Sách giáo viênLÊ HUY HOÀNGSách nghiệp vụ Trong kho
SNV-01210 Đạo đức 3 - Sách giáo viênNGUYỄN THỊ TOANSách nghiệp vụ Trong kho
SNV-01209 Tiếng Việt 3 - Tập 1 - Sách giáo viênBÙI MẠNH HÙNGSách nghiệp vụ Trong kho
SNV-01208 Tài liệu bồi dưỡng giáo viên sử dụng sách giáo khoa môn Âm nhạc lớp 3HOÀNG LONGSách nghiệp vụ Trong kho
SGK-02855 Giáo dục thể chất 3LƯU QUANG HIỆPSách giáo khoa Trong kho
SGK-02854 Giáo dục thể chất 3LƯU QUANG HIỆPSách giáo khoa Trong kho
SGK-02853 Giáo dục thể chất 3LƯU QUANG HIỆPSách giáo khoa Đang mượn
SGK-02852 Giáo dục thể chất 3LƯU QUANG HIỆPSách giáo khoa Đang mượn
SGK-02851 Giáo dục thể chất 3LƯU QUANG HIỆPSách giáo khoa Đang mượn
SNV-01207 Tiếng Anh 3 - Sách giáo viênHOÀNG VĂN VÂNSách nghiệp vụ Trong kho
SNV-01206 Tiếng Anh 3 - Sách giáo viênHOÀNG VĂN VÂNSách nghiệp vụ Trong kho
SNV-01205 Tiếng Anh 3 - Sách giáo viênHOÀNG VĂN VÂNSách nghiệp vụ Trong kho
SNV-01204 Tiếng Anh 3 - Sách giáo viênHOÀNG VĂN VÂNSách nghiệp vụ Trong kho
SNV-01203 Tiếng Anh 3 - Sách giáo viênHOÀNG VĂN VÂNSách nghiệp vụ Trong kho
SNV-01202 Tiếng Việt 3 - Tập 2 - Sách giáo viênBÙI MẠNH HÙNGSách nghiệp vụ Đang mượn
12345678910...