PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH MINH
MÀN HÌNH PHÂN CÔNG DẠY
Năm học: Môn:
Xem theo môn Xem theo lớp Xem theo giáo viên
STTMôn họcLớpGiáo viên dạy
1Tiếng Việt1AVũ Thị Thúy Kiều
2Tiếng Việt1BNguyễn Thị Miền
3Tiếng Việt1CVũ Thị Hằng
4Tiếng Việt2ALê Thị Miền
5Tiếng Việt2BVũ Thị Quyên
6Tiếng Việt2CVũ Thị Ngọc Yến
7Tiếng Việt2DPhan Thị Ngọc
8Tiếng Việt3ATrần Thị Hương
9Tiếng Việt3BNguyễn Thị Tâm
10Tiếng Việt3CVũ Thị Kim Thuyên
11Tiếng Việt4AVũ Thị Cành
12Tiếng Việt4BVũ Thị Khánh
13Tiếng Việt4CVũ Thị Phượng
14Tiếng Việt5AVũ Thị Hiền
15Tiếng Việt5BNhữ Thị Làn
16Tiếng Việt5CVũ Thị Hà