PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG TH&THCS BÌNH MINH
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 26 THÁNG 1 NĂM 2021
STTNgười truy cậpThời điểm truy cập
1Khách vãng lai16:35:16
2Nguyễn Thị Tuyến15:29:07
3Nguyễn Thị Tuyến15:24:05
4Nguyễn Thị Tuyến15:21:55
5Khách vãng lai15:12:27
6Khách vãng lai11:22:04
7Nguyễn Thị Tuyến10:15:38
8Nguyễn Thị Tuyến10:15:34
9Nguyễn Thị Tuyến10:14:47
10Nguyễn Thị Tuyến10:14:41
11Nguyễn Thị Tuyến10:04:20
12Khách vãng lai10:03:04
13Khách vãng lai08:28:12
14Khách vãng lai08:14:42
15Khách vãng lai06:05:47
26 1 2021