PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH MINH
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 23 THÁNG 9 NĂM 2018
STTNgười truy cậpThời điểm truy cậpĐịa chỉ truy cập
1Khách vãng lai11:31:02 http://bg-thbinhminh.haiduong.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
2Khách vãng lai10:59:08 http://bg-thbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8238
3Khách vãng lai10:43:26 http://bg-thbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/thiet_bi_c1/Xem_dang_ki_gd.aspx
4Khách vãng lai10:05:43 http://bg-thbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=15861
5Khách vãng lai09:46:15 http://bg-thbinhminh.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
6Khách vãng lai09:35:41 http://bg-thbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/lich_cong_tac/form_xem_lich.aspx
7Khách vãng lai09:16:43 http://bg-thbinhminh.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
8Khách vãng lai09:11:58 http://bg-thbinhminh.haiduong.edu.vn/form/QLNT/danh_gia_tx/thong_ke/ki_1/thong_ke_bo_mon_dot_4.aspx
9Khách vãng lai08:45:12 http://bg-thbinhminh.haiduong.edu.vn/Default.aspx
10Khách vãng lai08:33:18 http://bg-thbinhminh.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
11Khách vãng lai08:25:58 http://bg-thbinhminh.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
12Khách vãng lai08:00:22 http://bg-thbinhminh.haiduong.edu.vn/form/QLNT/danh_gia_tx/thong_ke/ki_1/thong_ke_bo_mon_dot_2.aspx
13Khách vãng lai07:15:32 http://bg-thbinhminh.haiduong.edu.vn/main_he_thong_admin.aspx
14Khách vãng lai07:11:08 http://bg-thbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9753
15Khách vãng lai07:03:46 http://bg-thbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_gioi_thieu_sach_1.aspx
16Khách vãng lai06:28:36 http://bg-thbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/ho_tro_gv/xem_de.aspx
17Khách vãng lai06:05:09 http://bg-thbinhminh.haiduong.edu.vn/Default.aspx
18Khách vãng lai05:16:44 http://bg-thbinhminh.haiduong.edu.vn/video.aspx
19Khách vãng lai05:01:16 http://bg-thbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STK-01872
20Khách vãng lai04:44:37 http://bg-thbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=15943
21Khách vãng lai04:44:31 http://bg-thbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=15866
22Khách vãng lai04:43:16 http://bg-thbinhminh.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
23Khách vãng lai04:33:53 http://bg-thbinhminh.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
24Khách vãng lai04:31:40 http://bg-thbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=15957
25Khách vãng lai04:16:55 http://bg-thbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9704
26Khách vãng lai03:49:42 http://bg-thbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9654
27Khách vãng lai03:47:49 http://bg-thbinhminh.haiduong.edu.vn/main_he_thong_hoc_sinh_c4.aspx
28Khách vãng lai03:21:55 http://bg-thbinhminh.haiduong.edu.vn/main_he_thong_hoc_sinh_c1.aspx
29Khách vãng lai02:49:23 http://bg-thbinhminh.haiduong.edu.vn/default.aspx
30Khách vãng lai02:36:07 http://bg-thbinhminh.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
31Khách vãng lai02:10:09 http://bg-thbinhminh.haiduong.edu.vn/Calender.aspx
32Khách vãng lai01:51:19 http://bg-thbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/in_so_tong_quat.aspx
33Khách vãng lai01:24:41 http://bg-thbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STN-00685
34Khách vãng lai00:59:18 http://bg-thbinhminh.haiduong.edu.vn/form/QLNT/nhap_diem/khai_bao/phan_cong_giao_vien.aspx
35Khách vãng lai00:38:18 http://bg-thbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9707
36Khách vãng lai00:09:57 http://bg-thbinhminh.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
23 9 2018